Khi đặt hàng thành công, quý khách được nhận một tin nhắn SMS thông báo xác nhận đơn hàng kèm với mã đơn hàng.

Tuy nhiên, nhằm phục vụ cho quý khách tốt hơn, trong vòng 3h tính từ thời điểm ghi nhận đơn hàng trên hệ thống, sẽ có nhân viên của Younik liên lạc đến quý khách để xác nhận thông tin đơn hàng.