Để đăng nhập vào tài khoản, quý khách vui lòng chọn “Tài khoản” ở góc phải trang web để đăng nhập vào tài khoản đã tạo hoặc quý khách có thể sử dụng tài khoản Facebook, Google hoặc Twitter để đăng nhập.

Để đăng nhập bằng Facebook, Google quý khách vui lòng mở Facebook trên cùng trình duyệt, sau đó truy cập vào Younik và chọn vào dòng “Đăng nhập bằng Facebook”, hệ thống sẽ tự động kết nối tài khoản Facebook, Google của quý khách tài khoản Younik.