Quý khách có thể lấy lại mật khẩu của mình bằng cách chọn vào “Tài khoản”, bên dưới của hộp thoại, vui lòng chon “Lấy lại mật khẩu” và tiến hành nhập email đã đăng ký để lấy lại mật khẩu.