Quý khách có thể nhận biết sản phẩm còn hàng hay hết hàng, bằng hai cách kiểm tra 2 trạng thái tại chi tiết của sản phẩm như sau:

Sản phẩm còn hàng sẽ có dòng “Còn hàng".

Sản phẩm hết hàng sẽ có dòng “Cháy hàng".