Nếu bạn chọn COD thì sau khi nhấn “Hoàn tất đặt hàng” thì trong thời gian đã quy định tại chính sách vận chuyển đơn hàng của bạn sẽ được giao đến địa chỉ bạn đã cung cấp và sẽ thanh toán tiền khi bạn đã nhận được hàng.