Nếu bạn chọn thanh toán online qua VTC Pay thì sau khi nhấn “Hoàn tất đặt hàng” bạn sẽ được chuyển đến trang VTC Pay để thanh toán đơn hàng của bạn.

Bước 1: Chọn VTC Pay trong thẻ ngân hàng nội địa.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản ví VTC Pay của bạn. Đảm bảo rằng tài khoản VTC Pay của bạn có số dư đủ để thanh toán đơn hàng.

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi mã ODP tới số điện thoại bạn đăng ký tài khoản VTC Pay. Nhập mã ODP và chọn thanh toán.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán, đơn hàng của bạn sẽ được giao đến địa chỉ bạn đã cung cấp trong thời gian quy định tại chính sách vận chuyển.